Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Limbach
  Vinohradnícka 70
  90091 Limbach

  web:
  skolalimbach.edupage.org
  facebook.com/zs.limbach

  email: zslimbach@gmail.com
 • +421 (0) 336477741

Piatok 28. 4. 2017

Piatok 28. 4. 2017

Statistics

Počet návštev: 63086

Vitajte na stránkach ZŠ Limbach !

Naša škola poskytuje široké spektrum školských aj mimoškolských aktivít. Naším cieľom je umožniť rodičom, ale najmä žiakom kvalitu vzdelávania a výchovy. Veríme, že na našej webovej stránke nájdete všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú. 

Mgr. Mária Baginová

poverená zastupovaním riaditeľky školy

Novinky

 • Kultúrna komisia pri OZ pozýva

  na tradičné

  Maľovanie Veľkonočných vajíčok

  8.4.2017 v sobotu o 14.30 v Základnej škole Limbach

  Pripravili sme pre Vás mnoho nových nápadov,

  rôzne techniky maľovania a prineste si so sebou dobrú náladu.

 • 3. - 7. 4 zber papiera

  4.4 Divadlo

  6.4. Zápis do 1. ročníka

  7.4. Deň narcisov

  20.4. Deň sa hasičmi

  21.4. Deň Zeme

  25. 4. Hodnotiaca porada

  26.4. Slávik Limbachu

 • Zajtra 4.4.2017 sa zúčastníme predstavenia Čarodejník z krajiny OZ, ktoré sa bude konať v Divadle Nová scéna v Bratislave. Vstupné bude hradené zo ZRPŠ. Na autobus sa zberáme 3,50 E.

  Učíme sa do 9.30 hod. podľa skráteného rozvrhu hodín.

  Príchod do školy bude cca 13.30 - 14.00 hod.  

 • sa uskutoční

  v dňoch 3. – 7. apríla 2017.

  Kontajner bude pristavený pri škole.

 • Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 28.3.2017 bude skrátené vyučovanie do 12.00 hod. a  ŠKD do 15.00 hod.,z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov.

  29.3.2017    Deň otvorených dverí od 9.00 hod. do 12.00 hod.

  30.3.2017    Noc v škole

  31.3.2017    Návšteva knižnice

 •  

  Základná škola Limbach

  Vinohradnícka 70

  Vás pozýva na

  DeŇ otvorených dverí 2017

  v stredu

  29.3.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Poézia

  1. Stupeň

  1. Sebastián Tyko

  2. Jakub Noga

      Tamara Demovičová

  3. Emma Kostolanská

      Hanka Adamcová

 • Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v mesiaci marec sa budú konať nasledujúce akcie:

  6.3.  Hviezdoslavov Kubín -  školské kolo (víťazi triednych kôl 2. - 4. roč.)

  7.3. Exkurzia do Bratislavy: Mestečko povolaní (2.,4.,5. roč.)

  8.3. Exkurzia do Bratislavy : Mestečko povolaní (1., 3. roč.)

  Vstupné bude hradené zo ZRPŠ a cestovné z jablkového hodovania (podľa možnosti triedy).

 • 7. a 8. 3. 2017  exkurzia Mestečko povolaní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Limbach
  Vinohradnícka 70
  90091 Limbach

  web:
  skolalimbach.edupage.org
  facebook.com/zs.limbach

  email: zslimbach@gmail.com
 • +421 (0) 336477741

Fotogaléria