Navigácia

Partners

Pondelok 23. 10. 2017

Pondelok 23. 10. 2017
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Vitajte na stránkach ZŠ Limbach !

K najdôležitejším úlohám našej školy patrí utváranie prosociálneho  cítenia a správania detí, rozvoj túžby pohybovať sa, uvedomenie si vlastnej identity, schopnosť správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového.

Chceme vychovať človeka ekologicky gramotného, s vysokou úrovňou etického a estetického profilu, človeka starostlivého, láskavého, citlivého, ktorý rešpektuje zákonitosti prírody, civilizácie a kultúry a má úctu k súčasnému i budúcemu životu.

Mgr. Daniela Miškovská

riaditeľka školy

Novinky

 • 21. 10. 2017

  Do galérie Október - Mesiac úcty k starším - Ćítame starým rodičom boli pridané fotografie.

  Akcia "Čítame starým rodičom" bola úspešná. Deti predviedli svojim starým rodičom krátky program, potešili ich svojimi čitateľskými schopnosťami a na záver sme sa porozprávali pri malom občerstvení. Teší nás, že akcia sa starým rodičom páčila. Ďakujeme všetkým za účasť  a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  Poďakovanie patrí všetkým žiakom a aj pani vychovávateľkám za prípravu krásnej akcie.

   

  Mgr. Daniela Miškovská

 • 16. 10. 2017

  Do galérie Chemická šou boli pridané fotografie.

 • 11. 10. 2017

  Do galérie Cvičenie v prírode boli pridané fotografie.

 • 12.10. o 9,00 hod. Dopravné ihrisko - žiaci 1.a 3. ročníka

  13.10. o 9,00 hod. Dopravné ihrisko - žiaci 2. a 4. ročníka

  20.10 o 14,00 hod. Čítame starým rodičom - pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

  23.10. o 14,00 hod. Šarkaniáda

  24.10. od 9,55 hod. do 12,40 hod. Mobilné planetárium

  26.10.  o 17,00 hod. Pochod svetlonosov

 • Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k fungovaniu tejto akcie.  ZŠ Limbach

   

   

   

 • 23. 9. 2017

   

  Oznamujeme rodičom, že plánované Cvičenie v prírode /pondelok, 25.09.2017/ sa v prípade nepriaznivého /daždivého/ počasia neuskutoční.

                Mgr. Daniela Miškovská

     

 • Ďakujeme pánovi Marcelovi Dugovičovi

  za sponzorský dar - tlačiareň a tonery.

           Mgr. Daniela Miškovská

                 riaditeľka školy

 • 13. 9. 2017

  Vážení rodičia !

   

  Dňa 19.09.2017 /utorok/ o 17,00 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie

  Rodičovského združenia v jedálni školy.

  Následne sa budú konať triedne schôdzky Rodičovského združenia

  v jednotlivých triedach.

   

   

 • 13. 9. 2017

  Vážení rodičia !

  V dňoch 18. - 22.09.2017 sa na škole uskutoční ZBER PAPIERA.

  Kontajner bude pristavený pri budove školy. Prosíme rodičov, aby

  nazbieraný papier doma odvážili, vhodili ho do kontajnera a nahlásili

  meno žiaka, triedu a váhu papiera pani upratovačke Jane Bukatovičovej.

  Ďakujeme

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Limbach
  Vinohradnícka 70
  90091 Limbach

  www.skolalimbach.edupage.org
  e-mail: zslimbach@gmail.com


 • +421 (0) 336477741

Fotogaléria