Navigácia

Partners

Streda 18. 7. 2018

Streda 18. 7. 2018
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Vitajte na stránkach ZŠ Limbach !

K najdôležitejším úlohám našej školy patrí utváranie prosociálneho  cítenia a správania detí, rozvoj túžby pohybovať sa, uvedomenie si vlastnej identity, schopnosť správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového.

Chceme vychovať človeka ekologicky gramotného, s vysokou úrovňou etického a estetického profilu, človeka starostlivého, láskavého, citlivého, ktorý rešpektuje zákonitosti prírody, civilizácie a kultúry a má úctu k súčasnému i budúcemu životu.

Mgr. Daniela Miškovská

riaditeľka školy

Novinky

 • Vo štvrtok 24. mája sa na Základnej škole Fándlyho v Pezinku konal 1. ročník športových hier družstiev neplnoorganizovaných škôl pezinského okresu. Na súťaži sa zúčastnilo päť škôl.

  Každú školu reprezentovalo osemčlenné družstvo zložené z chlapcov a dievčat každého ročníka. Súťaž pozostávala zo siedmich netradičných disciplín - hod plnou loptou, hod na cieľ, preskoky olympijských kruhov, preskoky do strán, beh cez dištančný rebrík, skok z miesta a štafetový beh cez prekážky. Samostatnou disciplínou bol štafetový beh.

 • Dnes k nám zavítal pán, zaoberajúci sa sokoliarstvom. Ukázal nám nielen sokoly, ale aj sovy, krkavca a iné vtáky. Porozprával nám aj o ich pôvode, kde žijú a čím sa živia.

 • Dňa 16.05.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili programu "Vzdelávaním pre udržateľný rozvoj", ktorý realizovala na našej škole spoločnosť Henkel.

  Cieľom projektu "Šampióni udržateľnosti" (Sustainability Champions) je zlepšiť udržateľné správanie sa v domácnostiach a zvýšiť povedomie o téme trvalej udržateľnosti medzi deťmi školského veku.

  Program bol koncipovaný do dvoch častí. V prvej časti sa deti formou animovaného filmu zoznámili s témou trvalej udržateľnosti a objasnili si tento pojem. Spoločne s prednášajúcou diskutovali o konkrétnych príkladoch udržateľného správania v bežnej domácnosti.

 • Aj u nás sa vytvárali darčeky pre mamičky. Prváci ozdobovali kvietky a tretiaci so štvrtákmi kvietky vytvárali.

 • V stredu 18.apríla sme zorganizovali pre žiakov Deň zdravej výživy. Každá trieda mala za úlohu pripraviť drobné pokrmy z produktov určitej farby. Prváci mali červenú, druháci zelenú, tretiaci bielu a hnedú a štvrtáci žltú a oranžovú. Ich ďalšou úlohou bolo, aby v týchto farbách prišli aj oblečení.

  Najskôr sa žiaci zúčastnili interaktívnej prednášky "Školské ovocie", na ktorej im zamestnanci firmy BONY FRUCTY z Dunajskej Lužnej ukázali, porozprávali a vysvetlili ako sa zdravé ovocie dostáva na náš stôl. Deti mali možnosť ochutnať rôzne odrody jabĺk a jablčnej šťavy.

 • Ozdobovali sme, tvorili...

 • Hanka Adamcová, 4.A - Ľudové tradície

  Hanka Adamcová, 4.A - Naše hrady

  Hanka Adamcová, 4.A - Rodostrom

  Vesmír - Dominika Kohanová, 4.A

  Vesmír - Gregor Čapucha, 4.A

  Vesmír - Sebastián Tyko, 4.A

 • Súťaže Všedkovedko sa zúčastnili všetci žiaci 2.- 4. ročníka. S chuťou sa popasovali s úlohami, pri niektorých sa aj zapotili. Každý žiak dostal za svoju snahu diplom. Úspešní riešitelia získali titul Všetkovedko.

 • Do galérie Vynášanie Moreny boli pridané fotografie.

 • 05.04. o 10,00 hod. Prednáška - Pravda o drogách 3.A

  05.04. o 11,00 hod. Prednáška - Pravda o drogách 4.A

  09.-13.04. Týždeň hlasného čítania

  12.04. 15,00 - 18,00 hod. Zápis žiakov do 1.ročníka

  18.04. o 8,00 hod. Deň zdravej výživy

  18.04. o 10,00 hod. Program "Školské ovocie" 1.a 2.roč.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Limbach
  Vinohradnícka 70
  90091 Limbach

  www.skolalimbach.edupage.org • +421 (0) 336477741

Fotogaléria